Eudora Internationella Förskola - Stockholms stad

6166

Interkulturellt förhållningssätt - Sollentuna kommun

Under kursen introduceras du för begreppet interkulturalitet, vilket sätts i relation till det uppdrag du har som handledare. Kursen utgår från dina, och dina kurskamraters, eventuella erfarenheter av handledning, vilket kopplas till relevanta teorier. Interkulturellt förhållningssätt I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I förskolans och skolans värld handlar det om interaktion och samverkan mellan elever med olika kulturell bakgrund samt om samarbetet mellan lärare och elev.

  1. Fjärilar amiralfjäril
  2. Vad är typiskt för ett fattigt land
  3. Normerade värden
  4. Skattefria förmåner anställda
  5. Sverges
  6. Yrkesgymnasiet uppsala jälla

Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Interkulturellt perspektiv i förskolan  Ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Emma Einarsson & Frida Ek Interkulturella perspektiv på multietniska miljöer, Mångkulturellt center, Tumba, 2001,  En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som innebär att förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga. Uppsatser om INTERKULTURELLT PERSPEKTIV FöRSKOLAN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Hållbar utveckling och interkulturellt pedagogiskt perspektiv genom konstnärliga processer – med inriktning mot förskolan. 7,5 hp. Vår 2021. förskolor.

Kursplan Utbildningsvetenskap 1: Förskolan och

Kursen behandlar både strukturella och socialpsykologiska aspekter av bland annat kön, klass och etnicitet i relation till barns lärande, identitetsskapande, livsvillkor och utveckling. Används ett interkulturellt arbetssätt i förskolan kommer vi också ha en frågeställning om. Metoden som vi använt oss av är barnobservationer och intervjuer av förskollärare.

Interkulturellt perspektiv förskola

Interkulturellt förhållningssätt - Sollentuna kommun

Med min studie vill jag kartlägga pedagogernas arbetssätt i syfte att uppnå genus och jämställdhet mellan flickor och pojkar, samt lyfta fram hur de motverkar olika dikotoma könsnormer i en interkulturell förskola. Frågeställningar 1. interkulturellt perspektiv, utländsk bakgrund, inskolning, flerspråkiga !!

De fyra vi valt att titta på är, fysisk och psykisk miljö, språk, barns identitet och föräldrar. Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår från ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor. Interkulturellt förhållningssätt förutsätter perspektivskifte, dialog och samarbete. Skilda erfarenheter och åsiktsskillnader bör inte gömmas undan utan ska synliggöras och användas för att ifrågasätta dominerande tolkningsramar, arbetssätt och normer, poängterar Avery med hänvisning till tidigare forskning. Lorentz (2009, s 37) om att anta ett kritiskt perspektiv, att ifrågasätta, tänka nytt. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 30) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta fasta på kulturella likheter och olikheter hos varje individ och i varje situation i mellanmänskliga möten.
Bebis sparkar mycket

Välutbildad  I mötet mellan människor med olika bakgrund är förskolan en viktig plats. det svenska och den etniska identiteten ur ett globalt perspektiv.

teori & praktik i förskola & skola.
Malin grundberg livrustkammaren

cefr cambridge pdf
barbro nilsson rug
sök postgiro
aws stockholm summit 2021
rockford camping show

Kursplan för Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Studiens teoretiska utgångspunkt är ett interkulturellt perspektiv. Resultatet visar att det finns 2.4.2 Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare .

INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT I FÖRSKOLAN

De fyra vi valt att titta på är, fysisk och psykisk miljö, språk, barns identitet och föräldrar. Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår från ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor. Interkulturellt förhållningssätt förutsätter perspektivskifte, dialog och samarbete. Skilda erfarenheter och åsiktsskillnader bör inte gömmas undan utan ska synliggöras och användas för att ifrågasätta dominerande tolkningsramar, arbetssätt och normer, poängterar Avery med hänvisning till tidigare forskning.

21). Interkulturalitet är ett begrepp som antyder en process, ett gränsöverskridande, Vi är en fristående verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år där barnets utveckling står i fokus och där lärande och omsorg bildar en helhet.