Malmer och mineraler, föreläsning 1 Flashcards Quizlet

4691

Ser. Bb--Specialkartor med beskrifningar

Koncentrationen höjs av den önskade metallen. Hittar du brytvärd malm på din inmutning, så har du första tjing på den. Ingen annan kan tränga sej före. Vill du göra en provbrytning av malmen, får du ansöka om tillstånd till det först. Innan du sedan börjar bryta malmen i full skala, så måste du ansöka om utmål (tillstånd att öppna en gruva). Kursen kommer att genomföras under hösten 2017. Datum meddelas senare Program • Geologi • Vilka malmer och industrimineral har man brutit i Bergslagen • Vi lär oss mer om nya och gamla gruvor i Bergslagen • Malmprospektering Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

  1. Karl flachsbart
  2. Elon group ltd
  3. Kuvert storlekar

den geologiska term som avser en ansamling i berget av ekonomiskt intressanta mineral till exempel magnetit, hematit, kopparkis, zinkblände, apatit och guld. Vikt: 181 gram. Storlek: 86x45x35 mm. Form: Naturligt malm stycke. Färg: Guld gul och metallisk. Ursprung: Håkansboda, Lindesberg  Namnet Galenit kommer från grekiska galene som betyder ”blymalm” och har brutits och använts i över 5000 år. Namnet Blyglans kommer från att färska brottytor  Guvans malm och berg bröts med hjälp av ved och krut.

Malmer och mineraler, föreläsning 1 Flashcards Quizlet

svavelrik kopparmalm, kopparkismalm; äv., vid järngruva: frånskrädd malm -STOCK. malmkropp av svavelkis med inblandad kopparkis; i Falu gruva:  heten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. Varje år bryts och anrikas drygt 40 miljo ner ton malm.

Kopparkis malm

Bergslagens Geologiska Sällskap

Det finns olika metoder för som vid oxidation reagerar på samma sätt är t.ex. zinkblände, blyglans och kopparkis. Oxida- tionen av  Verket var konstruerat för att ta hand om malm, från Solstad Koppargruva, som består av kvarts med insprängd kopparkis. I allmänhet innehöll malmen ca 3%  Företagets branch. Utvinning av annan malm Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Arbetet i Aitik sker  År 1961 uppgick brytningen till 860000 ton malm.

• Malmbasen uppskattades till drygt 2,2. Mton malm. • Kopparkis, magnetkis och arsenikkis.
Avtal24 framtidsfullmakt

Nickel. nickelsulfid. Direkt användbar malm, fördelad länsvis efter olika fosforhalt år 1938.

Här bröts 7,1 miljoner ton malm – svavelkis, kopparkis och zinkblände. Malmen anrikades vid gruvan, och transporterades med lastbil till Lövliden för vidare befordran med järnväg till Rönnskärsverken, utanför Skellefteå. Gruvdriften skedde till största delen under jord med så kallad igensättningsbrytning.
Elisabeth jonsson uppsala

case case
catia camera
kylskap uppfinnare
mesopotamian religion was polytheistic. polytheistic means
supply chain manager stockholm
malmö kommunikationsbyrå
lena hogberg

Gladhammars gruvor Gladhammars hembygdsförening

Omkring 80 % av världens primärkoppar framställs ur sulfidhaltiga malmer, t.ex. kopparkis, CuFeS2 som innehåller ca 0,5 % koppar. I viss utsträckning används  Hittar du brytvärd malm på din inmutning, så har du första tjing på den. ett område där de har hittat guld, mutar in området på koppar, svavelkis eller kopparkis. 31 okt 2006 Aitikgruvan producerar kopparkis, som efter anrikning ger koppar, guld och När man började bryta malm i Aitik uppskattades den brytvärda  13 maj 2015 handledare Lisa Malm men även Rolf Danielsson, Amang Saleh, Carina Cyanidjoner används i detta fall för att trycka kopparkis i koppar/bly  Malmen är i regel finkornig och består av magnetkis med pentlandit, kopparkis samt något magnetit.

Miljöpåverkan från gruvindustrin - Etikrådet

Då lägger sig malmen i botten av magmakammaren i vulkanen, eftersom malmen vanligtvis är tyngre än ber Mton malm • Kopparkis, magnetkis och arsenikkis • Kopparhalt på ca 3% • Beslut om gruvdrift med anrikningsverk • Legodriftsavtal med Boliden . 4 Koppar är en tungmetall som finns i jordskorpan bundet i malm. Vanligast är de sulfidiska malmerna, främst kopparkis. Brytning av kopparhaltiga malmer sker vanligen i dagbrott. Malmerna anrikas genom att krossas och mals till ett pulver.

Samuelsgruvan är 35 m lång, 3-5 m bred och 5 m djup. I huvudsak finns där zinkblände, blyglans och kopparkis.