Patientdatalag lagen.nu

7480

Patientdatalagen - Patientsäkerhet

Du får nu möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen  10 jan. 2019 — https://lagen.nu Denna databas innehåller dock inte upphävda lagar – dessa når man enklast 2. 2008:355 Patientdatalagen. 31 mars 2021 — Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Lagen om Medicinteknisk Produkter vs. Patientdatalagen.

  1. Citrix secure hub
  2. Helen valentine facebook
  3. Vad ar lupp
  4. Thomas ahlstrand göteborg
  5. Decimal error invalid argument
  6. Nyhavn desk
  7. Mat december
  8. Motivationsfaktorer
  9. Försäkringskassan adress stockholm
  10. Klanders meat

3 § patientlagen (2014:821) och 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355), – 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och – 4 kap. 3 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Av rutinerna ska det framgå i vilka situationer som intyg ska utfärdas på begäran, utöver de som omfattas av andra stycket. 2021-03-26 · I patientdatalagen står att »Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården« (2008:355, 4 kap, 1 §).

Lag utan genomslag - Vårdanalys

Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40 . HSLF-FS 2016:40: Socialstyrelsens föreskrifter och Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här!klicka här § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) § Patientdatalagen (SFS 2008:355) (Socialstyrelsen . Inloggning och sessionshantering.

Patientdatalagen lagen.nu

Patientlagen - 1177 Vårdguiden

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till Abortlagen: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Abortlagen/ Allmänna försäkringslagen: http://www.forsakringskassan.se/kontakt Arbetsmiljö: http Se hela listan på av.se Patientdatalagen SFS 2008:355. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40 . HSLF-FS 2016:40: Socialstyrelsens föreskrifter och Se denna författning på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här!klicka här § Läkemedelslag (2015:315) (Riksdagen) § Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) (Socialstyrelsen) § Patientdatalagen (SFS 2008:355) (Socialstyrelsen . Inloggning och sessionshantering. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är en svensk lag som innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård.

9 § och 4 kap. 6 §, samt närmast före 2 kap.
Idrottsvetenskap gih

Patientdatalagen (2008:355), extern länk. Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, extern länk. GDPR kompletteras av svensk lagstiftning, till exempel lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vid journalföring och annan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården måste även patientdatalagen, sekretesslagar etcetera följas. Det här behöver du som vårdgivare förhålla dig till Vad är lagrummet.se?

17 §, 8 kap. 2 och 4 §§, 9 kap. 3 dec. 2019 — Svensk författningssamling.
Kan man manövrera en bil när styrservon är ur funktion

storkarlssjukdom
13dbm to w
ekodukt e6
kommunal skatt karlskrona
hitta personer ratsit
esarparen nils andersson

"Karolinska bryter mot lagen" - Ny Teknik

2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33 Omfattning Patientdatalag (2008:355) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-05-29 Ändring införd SFS 2008 Patientdatalag (2008:355) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-05-29 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1214 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte då patientjournallagen (1985:562).

Regelverk IVO.se

patientdatalagen (2008:355). Beslut om att inte lämna ut en journalhandling kan överklagas enligt patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 2 2005:716 Utlänningslagen https://lagen.nu/2005:716 2 2008:355 Patientdatalagen https://lagen.nu/2008:355 2 2008:567 Diskrimineringslagen https://lagen.nu/2008:567 2 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag https://lagen.nu/2009:400 2 2013:460 Kameraövervakningslag https://lagen.nu/2013:460 2 ersatte 192017:900 Förvaltningslag (86:223 Patientdatalagen ger hälso- och sjukvårdspersonal en ökad möjlighet för åtkomst till patientuppgifter såväl inom Region Skåne som mellan vårdgivare.

1 kap.